Ojamajo Doremi Naisho (2004) Staff Credits

Ojamajo Doremi Naisho (2004) Staff Credits

Supervision: Junichi Sato
Series Composition: Takashi Yamada
Character Design: Yoshihiko Umakoshi
Chief Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Music: Keiichi Oku
Art Design: Yuki Yukie, Shinzo Yuki
Color Design: Kunio Tsujita
Producers:
Hiromi Seki (Toei Animation)
Yoshihiro Kobayashi (Toei Animation)
Tomoko Takahashi (ASATSU-DK)
Aya Kawamura (Marvelous Entertainment)

Doremi Naisho #1 – A Screwed Up Bicycle Trip: The Boys’ Secret
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Kuwahara Mikine
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Ryouko Hata
Kaoru Takamura
Kouji Abiru
Hiroyuki Terao
Gen Satou
Yuuji Miyashita
Hitoshi Kamata
Masako Matsumoto
Setsuko Harada
Nobuaki Tanaka
Chieko Miyakawa
Masayuki Satou
Chiori Matsuda
Daisuke Yamauchi
Senri Ikehira
Yoshihiko Umakoshi
Mitsuko Baba
Keiichi Ichikawa
Hideki Nagashima
Nobuyoshi Hoshikawa
Yoshikazu Tomita
Kazue Kinoshita
Akira Kojima
Toshiharu Takahashi
Takahiro Fujii
Takefumi Hori
Kyouko Yasuda
Takurou Suzuki
Youko Sano
Mitsuru Aoyama
Hiromi Naganawa
Sushio

Doremi Naisho #2 – Maho-Dou in New York: Momoko’s Secret
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Kazutoshi Mori
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Yuuichi Hamano
Tomokazu Gunji
Sawako Hirabayashi
Kiyomi Matsuda
Hiroo Antoku
Mika Hironaka
Tatsumori Imoto
Satoru Motoyoshi

Doremi Naisho #3 – The Value of Swimming! Aiko’s Secret
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Naisho #4 – Non-standard: Onpu’s Secret
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Takashi Ootsuka
Animation Direction: Mitsuko Baba
Key Animation:
Mitsuko Baba
Yoshihiko Umakoshi
Chieko Miyakawa
Tatsufumi Tamakawa
Isao Sugimoto
Seni Ikehira
Hisashi Kagawa
Miki Yoshikawa
Hiromi Naganawa
Terumi Nishii
Kazue Kinoshita
Kyouko Kayano
Masaya Ichikawa
Atsuko Kawamura
Takurou Suzuki
Takashi Nozawa
Yuuji Miyashita
Manabu Yasumoto
Maju Uchida
Shimon Kondou

Doremi Naisho #5 – Someone Who Knows the Sorrow: Pop and Hana’s Secret
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Takuya Igarashi, Yukihiko Nakao
Animation Direction: Kaoru Takamura
Key Animation:
Masako Matsumoto
Ryouko Hata
Gen Satou
Francis Caneda
Alvin Espares
Paul Ano-Nuevo
Rhem Valencia
Reggie Manabat
Mitsuru Aoyama
Setsuko Harada
Tetsuya Asano
Ippei Ichii
Satomi Kani
Hirata Takuya
Kazuyuki Fujita
Tomoko Isobe

Doremi Naisho #6 – Memories in Confeito: Baaya’s Secret
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Tomokazu Gunji
Sawako Hirabayashi
Yuuichi Hamano
Mika Hironaka
Tatsumori Imoto
Kiyomi Matsuda
Hiroo Antoku
Satoru Motoyoshi
Noriaki Satou
Takamasa Shimizu

Doremi Naisho #7 – I Love Taiyaki! Father and Son’s Secret
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Junichi Sato, Akifumi Zako
Animation Direction: Mikine Kuwahara
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Yumi Horie
Hiroaki Imaki
Daisuke Yamauchi
Gen Satou
Masahiro Naoi
Naotoshi Shida
Hidenobu Iwata
Taisuke Iwasaki
Kazuyuki Ueda
Yumiko Hara

Doremi Naisho #8 – The Case of the Flute! The Honor Student’s Secret
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Naisho #9 – Excellent Baseball Team: The Witches’ Secret
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuko Baba
Key Animation:
Mitsuko Baba
Yoshihiko Umakoshi
Chieko Miyakawa
Tadashi Abiru
Masayuki Satou
Manabu Yasumoto
Hisashi Kagawa
Maju Uchida
Tetsuya Asano
Kaoru Takamura
Tatsufumi Tamakawa

Doremi Naisho #10 – Marriage Promise: An Old Friend’s Secret
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Shinpei Miyashita
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Terumi Nishii
Key Animation:
Terumi Nishii
Yoshihiko Umakoshi
Naotoshi Shida
Miki Yoshikawa
Noriko Kai
Takayuki Urakami
Akemi Hayashi
Manabu Yasumoto
Jun Shibata
Shouko Nakamura
Kyouko Yasuda
Tatsufumi Tamakawa
Baba Mitsuko
Ayaka Suga
Alvin Espares
Paul Ano-Nuevo
Francis Caneda
Masayoshi Tanaka

Doremi Naisho #11 – Valentine’s Day: Hazuki’s Secret
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Hiroaki Sakurai, Hideki Okamoto
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Tatsumori Imoto
Akira Kojima
Mika Hironaka
Yuuichi Hamano
Tomokazu Gunji
Youko Sano
Yoshimitsu Negishi
Sawako Hirabayashi
Kiyomi Matsuda
Satoru Motoyoshi
Hiroo Antoku
Yoshihiko Umakoshi
Mitsuko Baba
Daisuke Yamauchi
Alvin Espares
Paul Ano-Nuevo
Francis Caneda

Doremi Naisho #12 – The Seventh Witch Apprentice: Non-chan’s Secret
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato, Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuko Baba, Terumi Nishii
Key Animation:
Mitsuko Baba
Terumi Nishii
Yoshihiko Umakoshi
Mitsuru Aoyama
Tatsufumi Tamakawa
Miki Yoshikawa
Gen Satou
Chieko Miyagawa
Daisuke Yamauchi
Takayuki Urakami
Tetsuya Asano
Toshiharu Takahashi
Shingo Nishiyama
Kenichi Nagasawa
Miyako Kitada
Yasuhiro Namatame
Kiyomi Matsuda
Akira Kojima
Tomokazu Gunji
Youko Sano
Yoshimitsu Negishi
Yuuichi Hamano
Satoru Motoyoshi
Hiroo Antoku
Mika Hironaka
Paul Ano-Nuevo
Alvin Espares
Francis Caneda

Doremi Naisho #13 – Dolls Through the Ages: Doremi’s Secret
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Yoshihiko Umakoshi
Miki Yoshikawa
Terumi Nishii
Mitsuko Baba
Tatsufumi Tamakawa
Hiromi Naganawa
Masayuki Satou
Senri Ikehira
Ryouko Hata
Gen Satou
Takafumi Hori
Kaoru Takamura
Takako Shimizu
Tadashi Abiru
Setsuko Harada
Chuuji Nakajima
Shingo Nishiyama
Masayoshi Kikuchi
Takayuki Urakami
Hideki Nagashima
Naoko Yamaoka
Kenichi Nagasawa

Advertisement
Ojamajo Doremi Dokkan!! (2002) Staff Credits

Ojamajo Doremi Dokkan!! (2002) Staff Credits

Original Work: Toudou Izumi
Direction:
Takuya Igarashi
Series Composition:
Takashi Yamada
Character Design:
Yoshihiko Umakoshi
Music:
Keiichi Oku
Art Design:
Yuki Yukie, Shinzo Yuki
Color Design:
Kunio Tsujita
Producers:
Moegi Nishizawa (ABC)
Tomoko Takahashi (ASATSU-DK, 40-50)
Hiromi Seki

Doremi Dokkan #1 – Doremi’s Surprise! A New Ojamajo!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Yukihiko Nakao
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Chiori Matsuda
Mitsuru Aoyama
Kaoru Takamura
Ryouko Hata
Tsuyako Yamamuro
Terumi Nishii
Mitsuko Baba
Mariko Aikawa
Akemi Ueda
Kouji Abiru
Mikine Kuwahara
Junichi Hayama
Toshio Ishizaki
Masayuki Satou
Miki Yoshikawa
Chikashi Kubota
Takefumi Hori
Kazuhiro Koyama
Yoshikazu Tomita
Masayuki Mizumura
Yasuhiro Namatame
Hiroyuki Kawano
Akira Kojima
Hideki Nagashima
Youko Sano
Takahiro Fujii
Ryuuji Iwata

Doremi Dokkan #2 – Hana-chan Becomes a 6th Grader!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Toshiharu Takahashi
Kenichi Nagasawa
Yoshikazu Tomita
Masayuki Mizumura
Haruhiko Noda

Doremi Dokkan #3 – I Won’t Lose to Hana-chan!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Tatsuya Nagamine ????
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Tomoya Hiratsuka
Miho Azuma
Satoru Koshiishi
Kenji Shinomi
Kouhei Yanagida
Kaoru Takamura
Kenichi Nagasawa
Yoshikazu Tomita

Doremi Dokkan #4 – Maho-Dou is Falling Apart!?
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Dokkan #5 – An Honest Onpu
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Takamasa Shimizu
Sawako Hirabayashi
Hiroo Antoku
Yoshikazu Tomita

Doremi Dokkan #6 – The Mystery Combo of Class Librarians!?
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Haruhiko Noda
Toshiharu Takahashi
Tsuyako Yamamuro
Tamami Yamada
Akemi Ueda
Ryouko Hata
Ryuuji Iwata

Doremi Dokkan #7 – Open Up! The Door to Your Heart
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii
Yoshikazu Tomita
Akira Inagami
Chiori Matsuda

Doremi Dokkan #8 – Did They Figure It Out!? Hana-chan’s Secret
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Nobuyoshi Hoshikawa
Chiori Matsuda
Kenichi Nagasawa
Kaoru Takamura
Daisuke Yamauchi
Michio Satou

Doremi Dokkan #9 – Hazuki’s Shining Star
Script: Kageyama Yumi
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Mikine Kuwahara
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Yoshihiko Umakoshi
Masayuki Mizumura
Koichi Yanagida
Ryouko Hata
Ryouko Sugiura
Kenji Shinomi
Satoru Koshiishi
Hideaki Tsukioka
Tomoya Hiratsuka

Doremi Dokkan #10 – School Trip!! It’s Tough Being the Group Leader
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Dokkan #11 – Nara! Reunion of Fate
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Akira Inagami
Haruhiko Noda
Daisuke Yamauchi
Tsuyako Tamamuro
Tamami Yamada
Ryuuji Iwata
Toshiharu Takahashi
Akemi Ueda

Doremi Dokkan #12 – Kyoto! The Never-Ending Night
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Takamasa Shimizu
Sawako Hirabayashi
Hiroo Antoku
Mikine Kuwahara

Doremi Dokkan #13 – Mutsumi’s Retirement Announcement!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Mitsuru Aoyama
Yoshihiko Umakoshi
Chiori Matsuda
Kaoru Takamura
Yoshikazu Tomita
Kenichi Nagasawa

Doremi Dokkan #14 – Gotta be Prepared! Level 7 Exam
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Doremi Dokkan #15 – Mom, You Don’t Understand!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Dokkan #16 – How to Make a Rainbow That Doesn’t Disappear
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Yoshikazu Tomita
Haruhiko Noda
Akemi Ueda
Kouhei Yanagida
Tsuyako Yamamuro
Masayuki Mizumura
Mikine Kuwahara

Doremi Dokkan #17 – Protect the Secret Base!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Mikine Kuwahara
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Toshiharu Takahashi
Kenji Shinomi
Satoru Koshiishi
Yoshihiko Umakoshi
Tamami Yamada
Hideaki Furusawa
Tomoya Hiratsuka
Ryouko Sugiura

Doremi Dokkan #18 – Where There Are Woofs, There is Love
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Daisuke Yamauchi
Ryuuji Iwata
Kenichi Nagasawa
Chiori Matsuda
Emiko Miyamoto

Doremi Dokkan #19 – My Father Can’t be Honest!?
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Takamasa Shimizu
Hiroo Antoku
Sawako Hirabayashi
Michio Satou
Ryouko Hata
Takamura Kaoru

Doremi Dokkan #20 – Momoko’s Search for Her Dream
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Shinobu Ookouchi
Key Animation:
Shinobu Ookouchi
Mitsuko Nozu
Shino Ikeda
Misa Nakao
Shizue Shimomura
Keiki Kobayashi
Nobuyuki Fukuchi

Doremi Dokkan #21 – I Love You! Oyajiide
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Dokkan #22 – Don’t Go, Kimitaka!!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Toshiharu Takahashi
Chiori Matsuda
Akemi Ueda
Haruhiko Noda
Tamami Yamada
Yoshikazu Tomita
Tsuyako Yamamuro
Masayuki Mizumura

Doremi Dokkan #23 – I Quit Tanabata!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Doremi Dokkan #24 – Love and Justice! We are the Majo Ranger!
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Yoshinori Yumoto
Yoshikazu Tomita
Kouhei Yanagida
Ryuuji Iwata
Nobuyoshi Hoshikawa
Kenichi Nagasawa

Doremi Dokkan #25 – They Can Create Smiles? The Mysterious Glass Cups
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Dokkan #26 – Heating Up with Camping and Curry!?
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Mikine Kuwahara
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Kenji Shinomi
Satoru Koshiishi
Daisuke Yamauchi
Kaoru Takamura
Haruhiko Noda
Chiori Matsuda
Tamami Yamada

Doremi Dokkan #27 – Nice to Meet You, White Elephant!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Akira Inagami
Miho Azuma
Ryouko Hata
Toshiharu Takahashi
Akemi Ueda
Emiko Miyamoto
Tsuyako Yamamuro
Kouhei Yanagida

Doremi Dokkan #28 – The Grandmothers are Invincible!?
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Yoshihiko Umakoshi
Yoshikazu Tomita
Chiori Matsuda
Kyouko Yasuda
Daisuke Yamauchi
Ryuuji Iwata
Kouhei Yanagida
Rika Kanetaka

Doremi Dokkan #29 – Don’t Let Go! Our Connecting Hands
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Sawako Hirabayashi
Takamasa Shimizu
Hiroo Antoku

Doremi Dokkan #30 – A Suspicious Shadow!? Uneasiness Throughout the Witch World
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Takashi Ootsuka
Animation Direction: Shinobu Ookouchi
Key Animation:
Shinobu Ookouchi
Mitsuko Nozu
Shino Ikeda
Shizue Shimomura
Keiki Kobayashi
Nobuyuki Fukuchi
Kouji Kawaguchi

Doremi Dokkan #31 – Pao-chan is a Troublesome Magic Elephant!?
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Shinobu Ookouchi
Mitsuko Nozu
Shino Ikeda
Shizue Shimomura
Keiki Kobayashi
Nobuyuki Fukuchi
Kouji Kawaguchi
Toshie Kawamura
Nobuyoshi Hoshikawa
Haruhiko Noda
Mitsuru Aoyama
Kaoru Takamura
Takefumi Hori
Tamami Yamada
Kenichi Nagasawa
Yoshihiko Umakoshi

Doremi Dokkan #32 – I’m a Good Kid, but I’m Frustrated
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako, Nobukage Kimura
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Takahiro Fujii
Hideki Nagashima

Doremi Dokkan #33 – The Wavering Onpu
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Dokkan #34 – Always Together with Baba
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Takashi Ootsuka
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Chiori Matsuda
Ryouko Hata
Akemi Ueda
Daisuke Yamauchi
Tsuyako Yamamuro
Masayuki Mizumura
Miho Azuma
Kouhei Yanagida

Doremi Dokkan #35 – Zoom Off to the Level 4 Exam?
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mikine Kuwahara
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Kyouko Yasuda
Nobuyoshi Hoshikawa
Toshiharu Takahashi
Ryuuji Iwata
Haruhiko Noda

Doremi Dokkan #36 – The Bicycle That Goes Anywhere
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Inagami Akira
Key Animation:
Akira Inagami
Mitsuru Aoyama
Yoshikazu Tomita
Emiko Miyamoto
Gen Satou
Kenichi Nagasawa
Akira Maeda

Doremi Dokkan #37 – Total Destruction!? The Sleeping Wizards
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Takashi Ootsuka
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Sawako Hirabayashi
Takamasa Shimizu
Hiroo Antoku

Doremi Dokkan #38 – Finally a Remarriage!? Aiko’s Decision
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi, Yukihiko Nakao
Animation Direction: Shinobu Ookouchi
Key Animation:
Keiki Kobayashi
Kouji Kawaguchi
Fusayo Ootani
Shinobu Ookouchi
Shino Ikeda
Shizue Shimomura
Chisato Kawaguchi
Keiko Fukumoto
Motoaki Satou

Doremi Dokkan #39 – Wholeheartedly! The White Rose of Happiness
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Kaoru Takamura
Toshiharu Takahashi
Chiori Matsuda
Tamami Yamada
Daisuke Yamauchi
Megumi Mitsumoto
Yoshikazu Tomita
Kouhei Yanagida

Doremi Dokkan #40 – Doremi and the Witch Who Gave Up on Being a Witch
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Mamoru Hosoda
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Yoshihiko Umakoshi
Gen Satou
Takefumi Hori
Sushio
Chikashi Kubota
Mikine Kuwahara
Nobutake Itou (NC)

Doremi Dokkan #41 – Pop is Becoming a Witch First!?
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Takashi Ootsuka
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Dokkan #42 – I’ll Decide by Myself! Hazuki’s Path
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Doremi Dokkan #43 – The Level 1 Exam! Tamaki’s Desperate Situation!!
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Takashi Ootsuka
Animation Direction: Mikine Kuwahara
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Nobuyoshi Hoshikawa
Miho Azuma
Akemi Ueda
Tsuyako Yamamuro
Gen Satou
Emiko Miyamoto

Doremi Dokkan #44 – We’ve got to Hurry! The Final Clue!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka, Yukihiko Nakao
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Haruhiko Noda
Toshiharu Takahashi
Kenichi Nagasawa
Nobuyoshi Hoshikawa
Tamami Ogawa
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii
Akemi Ueda

Doremi Dokkan #45 – Disappear, Rose Thorns of Sadness!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Akira Inagami
Daisuke Yamauchi
Chiori Matsuda
Emiko Miyamoto
Yoshikazu Tomita
Ryouko Hata
Kyouko Yasuda
Masayuki Mizumura

Doremi Dokkan #46 – Farewell, Curse of the Magic Frogs
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Takashi Ootsuka
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Doremi Dokkan #47 – No Matter How Far Apart We Are
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Takamasa Shimizu
Sawako Hirabayashi
Hiroo Antoku

Doremi Dokkan #48 – Aiko’s Happiest Day
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Miho Azuma
Chiori Matsuda
Daisuke Yamauchi
Akemi Ueda
Tsuyako Yamamuro
Tamami Ogawa
Kaoru Takamura
Kenichi Nagasawa
Emiko Miyamoto
Akira Inagami

Doremi Dokkan #49 – Forever Friends
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Mamoru Hosoda
Assistant Episode Direction: Takashi Ootsuka
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Doremi Dokkan #50 – Goodbye, Ojamajo
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Nobukage Kimura
Animation Direction: Mikine Kuwahara
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Mitsuru Aoyama
Nobuyoshi Hoshikawa

Doremi Dokkan #51 – Thank You! Until We Meet Again
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Yoshihiko Umakoshi
Gen Satou
Toshiharu Takahashi
Kaoru Takamura
Takashi Nozawa
Sushio
Yoshikzu Tomita

Motto! Ojamajo Doremi (2001) + Movie Staff Credits

Motto! Ojamajo Doremi (2001) + Movie Staff Credits

Original Work: Toudou Izumi
Direction:
Takuya Igarashi
Series Composition:
Takashi Yamada
Character Design:
Yoshihiko Umakoshi
Music:
Keiichi Oku
Art Design:
Yuki Yukie, Shinzo Yuki
Color Design:
Kunio Tsujita
Producers:

Moegi Nishizawa (ABC)
Katsunori Narumo (ASATSU-DK, 1-39)
Tomoko Takahashi (ASATSU-DK, 40-50)
Hiromi Seki

Motto Ojamajo Doremi #1 – Doremi, A Stormy New Semester!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Yoshikazu Tomita
Akira Kojima
Mikine Kuwahara
Youko Sano
Naoyuki Itou
Kouji Abiru
Takahiro Fujii
Kaoru Takamura
Toshio Ishizaki
Ryouko Hata
Toshie Kawamura
Mariko Aikawa
Akira Inagami
Yoshihiko Umakoshi

Motto Ojamajo Doremi #2 – Momoko Cried!? The Secret Behind the Piercing
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation:
Mitsuru Aoyama
Yoshikazu Tomita
Yoshihiko Umakoshi

Motto Ojamajo Doremi #3 – I Hate You! But I Would Like to be Your Friend!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Hhoshikawa Nobuyoshi
Naomi Yoshida
Kenichi Nagasawa
Haruhiko Noda
Mie Yagasaki

Motto Ojamajo Doremi #4 – Welcome to the Sweet House!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Chiori Matsuda
Tomomi Oouchi
Haruhiko Noda
Akemi Ueda
Naoyuki Itou

Motto Ojamajo Doremi #5 – The SOS Trio is Disbanding!?
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation:
Mitsuru Aoyama
Naoyuki Itou
Yoshihiko Umakoshi

Motto Ojamajo Doremi #6 – Challenge! The First Patissier Exam
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Satoru Iida
Masahiko Aoyagi
Takamasa Shimizu
Michio Satou
Kaoru Takamura
Haruhiko Noda
Mikine Kuwahara

Motto Ojamajo Doremi #7 – Welcome Back! Hana-chan
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Motto Ojamajo Doremi #8 – What Are True Friends?
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Naoyuki Ito
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Yoshikazu Tomita
Toshie Kawamura
Ken’ichi Nagasawa
Nobuyoshi Hoshikawa
Akemi Ueda

Motto Ojamajo Doremi #9 – Hazuki and Masaru’s Treasure
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Tomomi Oouchi
Chiori Matsuda
Mie Yagasaki
Kaoru Takamura
Naomi Yoshida
Tadashi Abiru
Haruhiko Noda
Ryouko Hata
Chuuji Nakajima
Akira Inagami

Motto Ojamajo Doremi #10 – I Don’t Want to Become an Adult!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation:
Mitsuru Aoyama
Yoshikazu Tomita
Yoshihiko Umakoshi

Motto Ojamajo Doremi #11 – The Unstoppable Teacher!!
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Mikine Kuwahara
Hitoshi Kamata
Kaoru Takamura
Akira Kano
Ryuuji Iwata
Nobuhiro Masuda
Mie Yagasaki
Chuuji Nakajima
Haruhiko Noda
Kenichi Nagasawa
Yoshihiko Umakoshi

Motto Ojamajo Doremi #12 – Kotake VS Demon Coach Igarashi
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Gou Koga
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Nobuyoshi Hoshikawa
Chiori Matsuda
Tomomi Oouchi
Naoyuki Itou
Akemi Ueda
Naomi Yoshida
Haruhiko Noda
Chuuji Nakajima

Motto Ojamajo Doremi #13 – I Want to Ride the Ship of Dreams!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Satoru Iida
Hiroo Antoku

Motto Ojamajo Doremi #14 – An Up-and-Down Happy Birthday
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Gou Koga
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation:
Mitsuru Aoyama
Yoshikazu Tomita

Motto Ojamajo Doremi #15 – Do You Like Your Beautiful Mother? Or Hate Her?
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii
Yoshikazu Tomita

Motto Ojamajo Doremi #16 – Just Being Delicious Is Not Enough!?
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Gou Koga
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Tomomi Oouchi
Chiori Matsuda
Akemi Ueda
Mie Yagasaki
Kenichi Nagasawa
Chuuji Nakajima

Motto Ojamajo Doremi #17 – Her Destined Rival!! Harukaze and Tamaki
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Yoshikazu Tomita
Kaoru Takamura
Ryuuji Iwata
Haruhiko Noda
Naomi Yoshida
Chiori Matsuda

Motto Ojamajo Doremi #18 – Scoop!! A Child Idol’s Day
Script:
Yumi Kageyama
Direction:
Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction:
Gou Koga
Animation Direction:
Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Mikine Kuwahara
Mitsuru Aoyama
Hideki Nagashima

Motto Ojamajo Doremi #19 – Nothing But Fights: Like Father, Like Son
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Akifumi Zako
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Motto Ojamajo Doremi #20 – A New Classmate
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato, Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Gou Koga
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Hiroo Antoku

Motto Ojamajo Doremi #21 – We’re Out of Magical Ingredient!!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Mikine Kuwahara
Mie Yagasaki
Akemi Ueda
Yoshikazu Tomita
Kenichi Nagasawa
Chiori Matsuda
Akira Inagami

Motto Ojamajo Doremi #22 – Pop Becomes an Elder Sister??
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Gou Koga
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii
Ryuuji Iwata
Kaoru Takamura

Motto Ojamajo Doremi #23 – Clams by the Shore
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Junji Uesugi
Akemi Ueda
Hideki Nagashima
Hirotaka Kinoshita
Nagasawa Kenichi
Chuuji Nakajima
Haruhiko Noda
Mikine Kuwahara
Tsuyako Yamamuro
Takahiro Fujii
Yoshikazu Tomita
Yasuhiro Fujita

Motto Ojamajo Doremi #24 – Rock and Roll in the Music Club!?
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Motto Ojamajo Doremi #25 – A Lonely Summer Vacation
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Takuya Igarashi, Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Chiori Matsuda
Mie Yagasaki
Ryuuji Iwata
Kaoru Takamura

Motto Ojamajo Doremi #26 – Deliver Her Feelings! Aiko Goes to Osaka
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Gou Koga
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Tomoya Hiratsuka
Takashi Mukouda
Hiroko Tsutsumi
Kenji Shinomi
Chuuji Nakajima

Motto Ojamajo Doremi #27 – Break Through That Malicious Exam!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Hiroo Antoku
Takamasa Shimizu
Sawako Hirabayashi
Noriaki Satou
Yoshimitsu Negishi

Motto Ojamajo Doremi #28 – All Sorts of Danger at the Witch Kindergarten!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Gou Koga
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Nobuyoshi Hoshikawa
Yoshikazu Tomita
Haruhiko Noda
Kenichi Nagasawa
Akemi Ueda
Toshiharu Takahashi

Motto Ojamajo Doremi #29 – Terror! The Curse of the Well
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Motto Ojamajo Doremi #30 – Please Give Us the Illusionary Recipe!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Gou Koga
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Motto Ojamajo Doremi #31 – We’ll Cure It! Her Hatred of Vegetables
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Nakajima Chuuji
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Chiori Matsuda
Ryouko Hata
Kaoru Takamura
Mie Yagasaki
Ryuuji Iwata
Tsuyako Yamamuro

Motto Ojamajo Doremi #32 – Momoko’s Mama Training
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Tomoya Hiratsuka
Satoru Koshiishi
Hiroko Tsutsumi
Kenji Shinomi
Miho Azuma
Takashi Mukouda
Akira Inagami

Motto Ojamajo Doremi #33 – Undefeatable!? Ojamajo Lends a Helping Hand
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Yutaka Nakajima
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Motto Ojamajo Doremi #34 – Remember! The Legendary Sweet
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takuya Igarashi, Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Haruhiko Noda
Yoshikazu Tomita
Toshiharu Takahashi
Kenichi Nagasawa
Akemi Ueda
Tsuyako Yamamuro

Motto Ojamajo Doremi #35 – Tamaki, Taking Over!?
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Takamasa Shimizu
Hiroo Antoku
Noriaki Satou
Yoshimitsu Negishi
Sawako Hirabayashi

Motto Ojamajo Doremi #36 – Hazuki’s Delicious Idea
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Mikine Kuwahara
Chiori Matsuda
Ryuuji Iwata
Mie Yagasaki

Motto Ojamajo Doremi #37 – The Fairies Want a Break!!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii
Kaoru Takamura

Motto Ojamajo Doremi #38 – I Want to Go to School!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Motto Ojamajo Doremi #39 – School Arts Festival! Who’s the Lead Part?
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Tomoya Hiratsuka
Miho Azuma
Satoru Koshiishi
Kenji Shinomi
Ryouko Sugiura
Akemi Ueda
Ryouko Hata

Motto Ojamajo Doremi #40 – Hana-chan, Digging for Potatoes!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Mikine Kuwahara
Mie Yagasaki
Tsuyako Yamamuro
Kenichi Nagasawa
Ryuuji Iwata
Chiori Matsuda

Motto Ojamajo Doremi #41 – Welcome to the Witch-Frogs’ Village
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Toshiharu Takahashi
Yoshikazu Tomita
Chiori Matsuda
Masayuki Mizumura
Haruhiko Noda
Kaoru Takamura

Motto Ojamajo Doremi #42 – Heartpounding! The Mysterious Magic of the Twins
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Takamasa Shimizu
Sawako Hirabayashi
Hiroo Antoku
Haruhiko Noda

Motto Ojamajo Doremi #43 – The Ojamajos Cross the Ocean
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Motto Ojamajo Doremi #44 – Ai-chan’s Going Back!?
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Motto Ojamajo Doremi #45 – Merry Christmas with Everyone!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi, Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Mikine Kuwahara
Chiori Matsuda
Ryouko Hata
Akemi Ueda
Takuya Matsumoto
Kenichi Nagasawa
Tsuyako Yamamuro
Ryuuji Iwata
Haruhiko Noda

Motto Ojamajo Doremi #46 – A Messed Up Magical Year-End Celebration
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Miho Azuma
Tomoya Hiratsuka
Satoru Koshiishi
Kenji Shinomi
Hiroko Tsutsumi
Hideaki Furusawa
Shinya Kudou
Jouji Oka
Takeshi Hiramatsu
Ryouko Sugiura
Ryuuji Iwata
Akira Inagami

Motto Ojamajo Doremi #47 – Hana-chan’s Big Adventure
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Toshiharu Takahashi
Yoshikazu Tomita
Kaoru Takamura
Haruhiko Noda
Mikine Kuwahara
Masayuki Mizumura
Kenichi Nagasawa
Akira Inagami

Motto Ojamajo Doremi #48 – No Hints! The Last Exam
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Motto Ojamajo Doremi #49 – Please Wake Up!! The Controlled Momoko
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Hideki Hiroshima, Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Yukihiko Nakao
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Takamasa Shimizu
Sawako Hirabayashi
Hiroo Antoku
Yoshimitsu Negishi
Noriaki Satou

Motto Ojamajo Doremi #50 – Goodbye Witch Apprentices
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Akifumi Zako
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Motto Ojamajo Doremi #Movie: Secret of the Frog Stone
Planning: Hiromi Seki
Producers:
Tan Takaiwa (Toei)
Tsutomu Tomari (Toei Animation)
Satoshi Higashi (Bandai)
Direction & Storyboard: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Direction: Kazutoshi Mori
Character Design & Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Art Direction: Shinzou Yuki
CG Direction: Naoki Miyahara
CG Producer: Takeshi Himi
Script: Midori Kuriyama
Ending Effects: Tatsuya Nagamine
Key Animation:
Miki Yoshikawa
Mitsuko Baba
Mariko Aikawa
Terumi Nishii
Osamu Ishikawa
Ryou Komori
Masahiro Okamura
Takashi Nozawa
Yoshinobu Andou
Masayasu Yoshida
Masakazu Saitou
Haruhito Takada
Yukako Tsuzuki
Kaoru Ozawa
Nobuyoshi Souzaki
Hisashi Ishii
Yuyu Shirasawa
Takashi Iwao
Naoto Hosoda
Naoki Murakami
Fumihide Sai
Hiroki Kanno
Masayuki Satou
Kouji Abiru
Yoshihiko Umakoshi

Ojamajo Doremi Sharp (2000) + Movie Staff Credits

Ojamajo Doremi Sharp (2000) + Movie Staff Credits

Original Work: Toudou Izumi
Direction: Takuya Igarashi, Shigeyasu Yamauchi
Series Composition: Takashi Yamada
Character Design: Yoshihiko Umakoshi
Music: Keiichi Oku
Art Design: Yuki Yukie, Shinzo Yuki
Color Design: Kunio Tsujita
Producers:
Shinji Kabuyanagi (ABC, 1-26)
Moegi Nishizawa (ABC, 14-49)
Kanako Arai (ASATSU-DK, 1-40)
Katsunori Narumo (ASATSU-DK, 41-49)
Hiromi Seki

Opening – Ojamajo wa Koko ni Iru
Direction: Tatsuya Nagamine
Storyboard: Junichi Satou
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Takahiro Fujii
Toshio Ishizaki
Hiroyuki Imaishi
Nobuyoshi Hoshikawa
Shuuichi Iijima
Michio Satou
Akira Kojima
Yoshikazu Tomita
Yasuhiro Namatame

Ending – Koe wo Kikasete
Direction: Tatsuya Nagamine
Storyboard: Takuya Igarashi
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Toshiharu Takahashi
Naotoshi Shida
Hiroyuki Kawano
Yoshihiko Umakoshi

Ojamajo Doremi Sharp #1 – Doremi Becomes a Mama!?
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Nobuyoshi Hoshikawa
Kaoru Yokota
Chiori Matsuda
Akemi Ueda
Mikine Kuwahara

Ojamajo Doremi Sharp #2 – Raising a Baby is a Lot of Trouble!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Yoshikazu Tomita
Haruhiko Noda
Shuuichi Iijima
Toshiharu Takahashi
Mie Yagasaki
Yasuhiro Fujita
Kenichi Nagasawa
Naoyuki Itou

Ojamajo Doremi Sharp #3 – Never Sleep! Pop’s Apprentice Exam
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi, Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #4 – Doremi is a Failure as a Mama!?
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Akira Naito
Satoru Iida
Kaoru Yokota
Haruhiko Noda
Mie Yagasaki
Toshie Kawamura

Ojamajo Doremi Sharp #5 – Goodbye Oyajiide
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii
Yoshikazu Tomita

Ojamajo Doremi Sharp #6 – Crushed Spirit and the Daisy Flower’s Word
Script: Akatsuki Yamatotya
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Chiori Matsuda
Shuuichi Iijima
Akemi Ueda
Hirotaka Kinoshita
Kenichi Nagasawa

Ojamajo Doremi Sharp #7 – Hana-chan’s Physical Examination
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Satou, Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Naotoshi Shida
Nobuyoshi Hoshikawa
Tateru Namikaze
Toshiharu Takahashi

Ojamajo Doremi Sharp #8 – Cross Over Time, Look for Onpu’s Mama’s Secret!
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #9 – Look for the Herb! The Journey of the Maho-Dou Bus
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Takuya Igarashi, Hideki Hiroshima
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Yoshikazu Tomita
Haruhiko Noda
Kaoru Yokota
Shuuichi Iijima
Yasuhiro Fujita
Kenichi Nagasawa
Akira Inagami

Ojamajo Doremi Sharp #10 – Senior High School Aiko is a “Running Girl”!?
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Fujii Takahiro

Ojamajo Doremi Sharp #11 – Hazuki-chan is Learning to Dance!?
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Akira Naito

Ojamajo Doremi Sharp #12 – The Physical Examination’s Yellow Card!
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Chiori Matsuda
Haruhiko Noda
Mie Yagasaki
Akemi Ueda
Toshiharu Takahashi
Hirotaka Kinoshita
Nobuhiro Masuda
Kenichi Nagasawa
Akira Kano

Ojamajo Doremi Sharp #13 – Doremi Becomes a Bride?
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #14 – Pop’s First Love? The Admiration of Junichi-sensei!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Nobuyoshi Hoshikawa
Kaoru Yokota
Yasuhiro Fujita
Akira Inagami
Yoshikazu Tomita

Ojamajo Doremi Sharp #15 – Mother’s Day and Mother’s Portrait
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato, Hideki Hiroshima
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Shuuichi Iijima
Ryouko Hata
Chiori Matsuda
Kenichi Nagasawa
Haruhiko Noda

Ojamajo Doremi Sharp #16 – First Time Crawling!? The Harukaze House is in a Big Panic!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Yoshikazu Tomita
Toshiharu Takahashi
Hirotaka Kinoshita
Haruhiko Noda
Nobuhiro Masuda
Youko Sano
Akemi Ueda
Mie Yagasaki

Ojamajo Doremi Sharp #17 – Hana-chan’s Crawling Examination
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #18 – Dodo Runs Away!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi Sharp #19 – Doremi and Hazuki’s Big Fight
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takao Iwai
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Chiori Matsuda
Haruhiko Noda
Shuuichi Iijima
Nagasawa Kenichi

Ojamajo Doremi Sharp #20 – I Can Meet Mother! Aiko’s Tearful Reunion
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Akira Naito

Ojamajo Doremi Sharp #21 – The Misanthropist Majo Don and the Promise of the Herb
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Haruhiko Noda
Ryouko Hata
Akira Kano
Mie Yagasaki
Yoshikazu Tomita

Ojamajo Doremi Sharp #22 – The Sorceror’s Trap: Oyajiide Has Returned
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #23 – Take Back Hana-chan’s New Power!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato, Takao Iwai
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Yoshikazu Tomita
Kaoru Takamura
Toshiharu Takahashi
Akemi Ueda
Chiori Matsuda
Youko Sano
Kenichi Nagasawa

Ojamajo Doremi Sharp #24 – Fried Bread Power is Scary!
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Kawano Hiroyuki
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi Sharp #25 – The Mysterious Boy: Akatsuki-kun Appears!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Mitsuru Aoyama
Toshiharu Takahashi
Shuuichi Iijima
Haruhiko Noda
Ryouko Hata
Akira Inagami

Ojamajo Doremi Sharp #26 – Kanae-chan’s Diet Strategy
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Akira Naito
Akemi Ueda
Haruhiko Noda
Mie Yagasaki

Ojamajo Doremi Sharp #27 – The Northern Country Herb and the Important Memory
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #28 – The Targeted Physical Examination
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Yoshikazu Tomita
Ryouko Hata
Naomi Yoshida
Chiori Matsuda
Haruhiko Noda
Mie Yagasaki
Akemi Ueda
Chuuji Nakajima

Ojamajo Doremi Sharp #29 – Everyone Disappears During the Test of Courage!?
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Naotoshi Shida
Takamura Kaoru
Toshiharu Takahashi
Kenichi Nagasawa
Chiori Matsuda

Ojamajo Doremi Sharp #30 – Could That Be Seki-sensei’s Sweetheart!?
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi Sharp #31 – The Sorceror Country’s FLAT 4 are Visiting!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #32 – Tondekepyuu! Dodo and the Other’s Big Transformation
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Naotoshi Shida
Shuuichi Iijima
Mikine Kuwahara
Ryouko Hata
Haruhiko Noda
Kaoru Takamura
Shuuji Ono
Taketomo Ishikawa

Ojamajo Doremi Sharp #33 – Everyone Say Cheese on the Class Trip!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Jun Nakai
Toshiharu Takahashi
Kenichi Nagasawa
Akemi Ueda
Mie Yagasaki
Akira Inagami

Ojamajo Doremi Sharp #34 – Takoyaki is the Taste of Making Up
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano

Ojamajo Doremi Sharp #35 – Aim for the Top in the Athetic Meet!
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Junichi Sato, Hideki Hiroshima
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #36 – Aiko’s Rival! The Sports Match!!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Yoshikazu Tomita
Haruhiko Noda
Naomi Yoshida
Chiori Matsuda
Akemi Ueda
Kenichi Nagasawa
Naoyuki Itou

Ojamajo Doremi Sharp #37 – Hana-chan, Pop, and the Test
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi Sharp #38 – Hazuki-chan is a Great Director!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Naotoshi Shida
Haruhiko Noda

Ojamajo Doremi Sharp #39 – The Selfish Child and the Angry Monster
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #40 – The Piano Comes to the Harukaze House!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Yoshihiko Umakoshi
Masayuki Satou
Mariko Aikawa
Terumi Nishii
Mikine Kuwahara
Toshio Ishizaki

Ojamajo Doremi Sharp #41 – Onpu is Overtaken! The Road to Becoming an Idol!
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Toshiharu Takahashi
Shuuichi Iijima
Kaoru Takamura
Mie Yagasaki
Tomomi Oouchi
Jun Nakai
Hironori Ikeshita
Toshie Kawamura

Ojamajo Doremi Sharp #42 – The Witch That Doesn’t Use Magic
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Yoshikazu Tomita

Ojamajo Doremi Sharp #43 – Hana-chan’s our Classmate!?
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fuji
Tomomi Oouchi

Ojamajo Doremi Sharp #44 – White Christmas of Happiness
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Naotoshi Shida
Chiori Matsuda
Akemi Ueda
Naomi Yoshida
Kenichi Nagasawa
Ryouko Hata

Ojamajo Doremi Sharp #45 – Ojamajo Period Drama: The Young Girls Show Their Valor!
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi Sharp #46 – The Final Physical Examination: Hana-chan’s Mamas Protect Her!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Yukihiko Nakao
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Haruhiko Noda
Mie Yagasaki
Naoyuki Itou

Ojamajo Doremi Sharp #47 – Give Back Hana-chan! The Great Magic Battle
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Mitsuru Aoyama
Toshiharu Takahashi
Tomomi Oouchi
Kaoru Takamura
Hironori Ikeshita
Haruhiko Noda
Ryouko Hata
Akira Inagami

Ojamajo Doremi Sharp #48 – Hana-chan Dies!?
Script: Yoshimi Narita
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi, Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Tetsuya Satou
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Shuuichi Iijima
Naotoshi Shida
Chiori Matsuda
Mikine Kuwahara
Yoshikazu Tomita
Ueda Akemi

Ojamajo Doremi Sharp #49 – Goodbye Hana-chan
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii
Mitsuru Aoyama
Naoyuki Itou
Yoshikazu Tomita

Ojamajo Doremi Sharp The Movie
Planning: Hiromi Seki
Producers:
Tan Takaiwa (Toei)
Tsutomu Tomari (Toei Animation)
Makoto Yamashina (Bandai)
Direction & Storyboard: Takuya Igarashi
Assistant Direction: Gou Koga
Character Design & Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Art Direction: Shinzou Yuki, Tadami Shimokawa
CG Producer: Toyokazu Hattori
Script: Midori Kuriyama
Key Animation:
Mariko Aikawa
Yoshinobu Andou
Hisashi Ishii
Yumiko Ishii
Toshio Ishizaki
Yoshiyuki Ichikawa
Satoshi Ishino
Nobutake Itou
Yasuhiro Irie
Kazunori Iwakura
Rie Ueda
Naoaki Houjou
Kenji Kuroyanagi
Kuwahara Mikine
Akira Kojima
Kumiko Sakai
Takako Shimizu
Kazuo Takigawa
Katsumi Tamegai
Yasuhiro Namatame
Terumi Nishii
Yasunari Nitta
Kumiko Horikoshi
Yuuji Matsukura
Youichi Mitsui
Chizuru Mori
Mayumi Yamamoto
Miki Yoshikawa
Naomi Yoshida
Yoshihiko Umakoshi

 


			
Ojamajo Doremi (1999) Staff Credits

Ojamajo Doremi (1999) Staff Credits

Original Work: Toudou Izumi
Direction: Junichi Sato, Takuya Igarashi
Series Composition: Takashi Yamada
Character Design: Yoshihiko Umakoshi
Music: Keiichi Oku
Art Design: Yuki Yukie, Shinzo Yuki
Color Design: Kunio Tsujita
Producers:
Shinji Kabuyanagi (ABC)
Takashi Horiuchi (ASATSU-DK, 1-26)
Kanako Arai (ASATSU-DK, 27-51)
Hiromi Seki
Seiichi Hiruta (1-26)

Ojamajo Doremi #1 – My Name is Doremi, I’m Going to Become a Witch’s Apprentice!!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii
Yasuhiro Namatame
Toshie Kawamura
Yoshihiko Umakoshi

Ojamajo Doremi #2 – I Will Become Hazuki-chan!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato, Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #3 – Transfer Student from Naniwa! Aiko Makes Her Debut!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Nobuyoshi Hoshikawa
Haruhiko Noda

Ojamajo Doremi #4 – Everyone Becomes a Witch!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Haruhiko Noda
Junji Uesugi
Tomoko Watanabe
Masahiro Tanaka
Kumiko Iwamoto
Akira Fukamachi
Naotoshi Shida
Mie Yagasaki
Toshiharu Takahashi
Takahiro Fujii
Yasuhiro Namatame
Chuuji Nakajima

Ojamajo Doremi #5 – Grand Opening! Maho-Dou
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Satoru Sotani
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Nobuyoshi Hoshikawa
Yoshikazu Tomita
Hiroyuki Kawano
Nagasawa Kenichi
Miki Yoshikawa

Ojamajo Doremi #6 – A Lie is the Beginning of Friendship
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Toshiharu Takahashi
Akira Kano
Nobuhiro Masuda
Akira Kojima
Youko Sano
Nagisa Miyazaki
Chiori Matsuda
Yasuhiro Namatame
Akira Inagami

Ojamajo Doremi #7 – Aim for Level 9! Witch Exam
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #8 – Let’s Visit the Magic World!
Script: Genki Yoshimura
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi #9 – Where Did You Go!? Dodo the Fairy
Script: Midori Kuriyama
Art: Yukie Yuki, Tomoko Ide
Episode Direction: Takuya Igarashi, Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Nobuyoshi Hoshikawa
Toshiharu Takahashi
Haruhiko Noda
Mikine Kuwahara
Naoyuki Itou

Ojamajo Doremi #10 – Pinch! The Teacher Found Out!
Script: Yumi Kageyama
Art: Yukie Yuki, Hiromitsu Shiozaki
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Haruhiko Noda
Mitsuru Aoyama
Yoshikazu Tomita
Junji Uesugi
Chuuji Nakajima

Ojamajo Doremi #11 – Early Riser Marina, and a Bouquet from the Heart
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Namatame Yasuhiro
Akira Kojima
Youko Sano
Mikine Kuwahara

Ojamajo Doremi #12 – The Wish Made with the Beloved Shirt
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #13 – Everyone Fails!? The Level 8 Exam
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato, Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Satoru Sotani
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Toshiharu Takahashi
Shuuichi Irjima
Mie Yagasaki
Chiori Matsuda
Kenichi Nagasawa

Ojamajo Doremi #14 – Laugh and Forgive Me!?
Script: Genki Yoshimura
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi #15 – Majo Rika Goes to Kindergarten
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takuya Igarashi, Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami, Satoru Sotani
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Nobuyoshi Hoshikawa
Mikine Kuwahara
Toshiharu Takahashi
Kaoru Yokota

Ojamajo Doremi #16 – Fishing for Love
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #17 – Yada-kun is a Delinquent?
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Junichi Sato, Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Satoru Sotani
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Haruhiko Noda
Yoshikazu Tomita
Chiori Matsuda
Shuuichi Iijima
Mie Yagasaki
Kenichi Nagasawa

Ojamajo Doremi #18 – You Shouldn’t Use the Forbidden Magic!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Toshiharu Takahashi
Nobuyoshi Hoshikawa
Junji Uesugi
Haruhiko Noda
Chiori Matsuda
Mie Yagasaki
Akira Inagami

Ojamajo Doremi #19 – Hazuki-chan is Kidnapped!
Script: Atsushi Maekawa
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Nagamine Tatsuya, Sotani Satoru
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Mikine Kuwahara
Kaoru Yokota

Ojamajo Doremi #20 – A Rival Appears! The Magic Shop Is in Trouble!
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Takuya Igarashi, Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami, Sotani Satoru
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Nobuyoshi Hoshikawa
Chiori Matsuda
Shuuichi Iijima
Haruhiko Noda
Mikine Kuwahara
Toshiharu Takahashi

Ojamajo Doremi #21 – Majo Ruka’s Goods are Filled with Danger
Script: Genki Yoshimura
Episode Direction/Storyboard: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi #22 – The Long Road to Being a 6th-Grade Witch
Script: Reiko Yoshida
Art: Yukie Yuki, Tadami Shimokawa
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #23 – Big Comeback!? Doremi’s Trial
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Matsuo Asami
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Yoshikazu Tomita
Haruhiko Noda
Akira Inagami
Kaoru Yokota
Toshiharu Takahashi
Chiori Matsuda
Shuuichi Iijima
Mie Yagasaki
Kenichi Nagasawa

Ojamajo Doremi #24 – Majo Ruka VS Level 6 Ojamajos!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato, Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Satoru Sotani
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Nobuyoshi Hoshikawa
Naotoshi Shida

Ojamajo Doremi #25 – Ojamajo Pop’s Arrival!?
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takuya Igarashi, Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami, Satoru Sotani
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Tatsumori Imoto
Akira Naito
Yoshimitsu Negishi

Ojamajo Doremi #26 – We are the Pureleine!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Itou Naoyuki
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Haruhiko Noda
Chiori Matsuda
Katsumi Aoshima
Shuuichi Iijima
Toshiharu Takahashi
Kumiko Iwamoto

Ojamajo Doremi #27 – It’s Oyajiide’s Doing!?
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Asami Matsuo
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #28 – Love is a Windy Ride Over a Plateau
Script: Genki Yoshimura
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi #29 – The Tap Disappeared at the Festival!
Script: Atsushi Maekawa
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Matsuo Asami
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Naotoshi Shida
Chiori Matsuda
Haruhiko Noda
Toshiharu Takahashi

Ojamajo Doremi #30 – I Want to Meet the Ghost!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Yoshikazu Tomita
Kaoru Yokota
Mikine Kuwahara
Toshio Ishizaki
Mie Yagasaki
Yasuhiro Fujita
Haruhiko Noda
Yoshihiko Umakoshi

Ojamajo Doremi #31 – Presents from Mongolia
Script: Genki Yoshimura
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami, Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #32 – Defeat Tamaki! The Class President Election
Script: Reiko Yoshida
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Toshiharu Takahashi
Haruhiko Noda
Akemi Ueda
Kenichi Nagasawa
Chiori Matsuda
Tsuyako Yamamuro
Shuuichi Iijima
Chuuji Nakajima
Kumiko Iwamoto

Ojamajo Doremi #33 – Panic at the Sports Festival
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Akira Naito

Ojamajo Doremi #34 – I Want to See My Mother!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi #35 – The Transfer Student is a Witch’s Apprentice?!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato, Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami, Satoru Sotani
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Naotoshi Shida
Mikine Kuwahara
Nobutake Itou

Ojamajo Doremi #36 – The Level 4 Exam is Dododododo!
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Takuya Igarashi, Hideki Hiroshima
Assistant Episode Direction: Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #37 – So Many Magical Frogs!
Script: Atsushi Maekawa
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Naotoshi Shida
Haruhiko Noda
Chiori Matsuda
Mie Yagasaki
Akemi Ueda
Kaoru Yokota
Katsumi Aoshima
Tsuyako Yamamuro
Yasuhiro Fujita
Mikine Kuwahara

Ojamajo Doremi #38 – Ryota and the Monster of the Night
Script: Akane Kitagawa
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami, Satoru Sotani
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Yoshikazu Tomita
Nobuyoshi Hoshikawa
Toshiharu Takahashi
Shuuichi Iijima

Ojamajo Doremi #39 – Doremi’s Boyfriend is a Junior High Student?
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Shigeyatsu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Akira Naito

Ojamajo Doremi #40 – The 3rd Grade Magic Test: A Piece of Cake for Doremi?
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #41 – Father and Son: The Move Towards Victory!
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi #42 – The Ojamajo’s Fight for Justice!?
Script: Atsushi Maekawa
Episode Direction: Takao Iwai
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami, Satoru Sotani
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Nobuyoshi Hoshikawa
Chiori Matsuda
Shuuichi Iijima
Kenichi Nagasawa
Tsuyako Yamamuro
Toshiharu Takahashi
Akemi Ueda

Ojamajo Doremi #43 – Memories of Papa, Fireworks and Tears
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Naotoshi Shida
Kaoru Yokota
Mikine Kuwahara
Yasuhiro Fujita
Nobuhiro Masuda

Ojamajo Doremi #44 – I Want to Become a Female Pro Wrestler!
Script: Genki Yoshimura
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #45 – Helping Santa!
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Takuya Igarashi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Yoshihiko Umakoshi
Key Animation:
Yoshikazu Tomita
Mikine Kuwahara
Mie Yagasaki
Toshio Ishizaki
Karou Yokota
Yasuhiro Fujita
Nobutake Itou
Nobuyoshi Hoshikawa
Yoshihiko Umakoshi

Ojamajo Doremi #46 – The Witches’ Talent Show!
Script: Akane Kitagawa
Episode Direction: Naoyuki Itou
Assistant Episode Direction: Matsuo Asami, Satoru Sotani
Animation Direction: Chuuji Nakajima
Key Animation:
Chiori Matsuda
Akira Kano
Shuuichi Iijima
Kenichi Nagasawa
Akemi Ueda
Haruhiko Noda
Toshiharu Takahashi
Tsuyako Yamamuro
Yuuji Hamano
Yuuko Katou
Tomoko Shimizu

Ojamajo Doremi #47 – Father’s Arranged Marriage Meeting
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Yoshihiro Oka
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Yasuhiro Namatame
Key Animation:
Yasuhiro Namatame
Akira Kojima
Youko Sano
Akira Naito
Satoru Iida
Michio Satou

Ojamajo Doremi #48 – Onpu’s Mail is a Love Letter?
Script: Akatsuki Yamatoya
Episode Direction: Akinori Yabe
Assistant Episode Direction: Nagamine Tatsuya, Satoru Sotani
Animation Direction: Toshie Kawamura
Key Animation:
Toshie Kawamura
Takayuki Koshimizu
Nobuyoshi Hoshikawa
Yoshinori Tokiya
Kinuko Izumi
Nobuhiro Masuda
Shuuichi Iijima

Ojamajo Doremi #49 – I Want to Meet Papa! The Dream Placed on the Overnight Express
Script: Yumi Kageyama
Episode Direction: Shigeyasu Yamauchi
Assistant Episode Direction: Hideki Hiroshima, Satoru Sotani
Animation Direction: Hiroyuki Kawano
Key Animation:
Hiroyuki Kawano
Hideki Nagashima
Takahiro Fujii

Ojamajo Doremi #50 – The Last Witch’s Apprentice Test
Script: Atsushi Maekawa
Episode Direction: Yasuo Yamayoshi
Assistant Episode Direction: Tatsuya Nagamine, Satoru Sotani
Animation Direction: Mitsuru Aoyama
Key Animation: Mitsuru Aoyama

Ojamajo Doremi #51 – Farewell, Maho-Dou
Script: Midori Kuriyama
Episode Direction: Junichi Sato
Assistant Episode Direction: Takao Iwai, Satoru Sotani
Animation Direction: Akira Inagami
Key Animation:
Naotoshi Shida
Chiori Matsuda
Toshiharu Takahashi
Mie Yagasaki
Hirotaka Kinoshita
Kenichi Nagasawa
Akemi Ueda
Kaoru Yokota
Akira Inagami